Om du vill kontakta mig personligen, eller angående Rolands Gosskör,
använd adressen nedan för att kontakta oss:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-[E-postadresser]:
ake.noring@gmail.com alt.
rolands@rolandsgosskor.se - Rolands Gosskör allmänt, eller speciellt.


Copyright © - Rolands Gosskör LTD 2005, gorbiDesign 2006